Застосування антидепресанту венлафаксину (велафакса) при лікуванні депресії у пацієнтів...

Застосування антидепресанту венлафаксину (велафакса) при лікуванні депресії у пацієнтів...

Застосування антидепресанту венлафаксину (Велафакса) при лікуванні депресії у пацієнтів соматичного стаціонару

Л.В. Ромасенко, М.Г. Артюхова, І.М. ПархоменкоФДМ ГНЦССП Росздрава, Київ

У роботі наводяться власні спостереження 37 пацієнтів, які страждають різними соматичними захворюваннями і лікувалися в соматичному стаціонарі. У зв'язку з неефективністю проведеної соматичної терапії та невідповідність тяжкості скарг і виявлених об'єктивних клініко-лабораторних даних у цих пацієнтів після огляду їх психіатром були верифіковані легкі і помірно виражені депресивні стани (по МКБ-10 - F32.01, F32.ll, F33.01 , F33.11, F31.31, F34.0). При приєднанні до соматичної терапії Велафакса - антидепресанту зі збалансованим дією, СІОЗСіН - вдавалося швидко і ефективно впливати як на власне депресивну симптоматику, так і сприяти процесу компенсації соматичних порушень.

Власний практичний досвід свідчить, що в цій сфері медицини зустрічаються майже всі варіанти депресії. При визначенні терапевтичної тактики в кожному клінічному випадку необхідний облік складаються в процесі перебігу хвороби психосоматичних співвідношень. Крім добре відомих так званих «соматичних масок» психічного розладу, у значної кількості хворих має місце співіснування виразних депресивних розладів і верифіковані соматичної хвороби. У цих випадках при виборі антидепресанту необхідно брати до уваги два «конкуруючих» обставини - підвищений ризик ускладнень при психофармакотерапії у соматично хворого і, одночасно, необхідність її активного проведення з урахуванням вираженості депресії.

З урахуванням зазначеного характеру фармакологічної дії зручно використовувати венлафаксин для лікування депресивних розладів у пацієнтів соматичного стаціонару.

Всього в дослідження включено 37 пацієнтів Клініки факультетської терапії та інтервенційної кардіології ім. В.Н. Виноградова ММА ім. І.М. Сеченова і РКНПК МОЗ України ім. А.Л. Мясникова (30 жінок і 7 чоловіків, вік обстежених від 22 до 78 років, середній вік - 53,5 років). Всі пацієнти страждали соматичними захворюваннями в стадії субкомпенсації і перебували в стаціонарі на плановому обстеженні та терапії.

Лікарями-інтерністів були встановлені наступні діагнози:
  • гіпертонічна хвороба (ГБ) II с, 3 ступінь підвищення артеріального тиску, високого ризику - 8 чол.,
  • поєднання ГБ з ішемічною хворобою серця (ІХС) - 17 чол.,
  • виразкова хвороба 12-палої кишки - 4 чол.,
  • функціональні соматичні синдроми: синдром подразненого кишечника (СРК) і нейроциркуляторна дистонія (НЦД) - по 7 осіб відповідно.

Всі пацієнти були спрямовані на консультацію до психіатра у зв'язку з невідповідністю тяжкості скарг характеру виявлених об'єктивних клініко-лабораторних даних і неефективності проведеної терапії соматичного захворювання.

Було встановлено, що 10 пацієнтів в минулому лікувалися стаціонарно в психіатричних лікарнях в зв'язку з окресленими рекурентних депресивними розладами (велика депресія). Решта пацієнтів виявилися в поле зору психіатра вперше (поточний стаціонарне обстеження).

Психічний стан обстежених за результатами психіатричного огляду було кваліфіковано наступним чином (МКБ-10):
  • F32.01 F32.1l депресивний епізод (легкий і помірно виражений) з соматичними симптомами - 11 осіб,
  • F33.01 F33.11 рекуррентное депресивний розлад (легке і помірне) з соматичними симптомами - 10 осіб,
  • F31.31 біполярний афективний розлад поточний депресивний епізод легкий або помірно виражений з соматичними симптомами - 3 осіб,
  • F06.32 депресивний розлад органічної природи - 5 осіб,
  • F34.0 циклотимия - 8 осіб.З урахуванням вираженості депресивні розлади були кваліфіковані як легкі (17 спостережень) і помірно виражені (20 спостережень), в залежності від їх структури як синдроми тривожно-депресивний (21 спостереження), астено-депресивний (7 спостережень), депресія меланхолійна (4 спостережень) , депресія іпохондрична (5 спостережень).

Для об'єктивізації клінічних даних протокол дослідження передбачав використання наступних діагностичних шкал: шкала депресії Гамільтона, шкала оцінки соматичних симптомів CHESS R-89, шкала загального клінічного враження, шкала оцінки побічних дій. Дослідження проводилося протягом 2-3 тижнів в стаціонарі, 1-2 тижні амбулаторно. Оцінка психічного стану в стаціонарі клінічно проводилася кожні 3 дні. Результати обстеження реєструвалися в використаних шкалах.

Застосовувався препарат Велафакс (фірма Pliva) в формі таблеток в дозуванні 37,5 мг і 75 мг. Лікування призначалося терміном на 28 днів. Початкова доза становила 18,75 мг (або 37,5 мг) два рази на добу. Надалі доза підвищувалася, терапевтична доза становить від 37,5 мг на добу до 150 мг на добу. Середня добова доза склала 75 мг на добу.

Для корекції розладів сну і стабілізації нічного артеріального тиску пацієнти з ГБ додатково отримували малі дози клоназепама (0,5 мг / добу), в тих випадках, де в клінічній картині відзначалися тривожно-фобічні розлади, до терапії додавали малі дози Етаперазін (6 мг / добу), або сонапакса (до 30 мг / добу).

Терапевтичний ефект у пацієнтів з легкими та помірними ознаками депресії відзначався вже з 3-4 дня терапії Велафаксом, в першу чергу, за рахунок зниження рівня тривоги. Далі з 7-го дня терапії у них виявився вже і власне тимоаналептический ефект, який поступово наростав і досягав максимуму до 28 дня лікування. Відзначалася виразна редукція соматизованих депресивних симптомів - в першу чергу функціональних соматичних розладів (НЦД, СРК), соматизованих депресивних розладів в загальній структурі хворобливого стану. В період проведення терапії Велафаксом фіксувалися всі спостережувані побічні ефекти (табл. 1).

Таблиця 1. Частота побічних ефектів при прийомі Велафакса при лікуванні депресивних розладів у соматично хворих (абс. Показники)

Характер побічної дії

10 пацієнтів відмовилися від прийому препарату у зв'язку з зазначеними побічними ефектами після 7 дня терапії. Показово, що у всіх цих хворих депресія носила легкий характер. У решти побічні ефекти носили незначний, тимчасовий характер і не вплинули на прихильність терапії.

Результати, що характеризують динаміку стану в процесі лікування, за даними оцінки за допомогою використаних шкал, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2. Динаміка стану пацієнтів за даними оцінки за допомогою використаних шкал в процесі терапії Велафаксом *

14 день терапії

28 день терапії

На межі норми

Розлад легкого ступеня


Примітка. * Р - 0,05

Таким чином, оцінюючи можливості застосування Велафакса при лікуванні депресій в загальній медичній практиці за результатами проведеного дослідження, можна стверджувати, що цей представник антидепресантів групи зворотного захоплення норадреналіну і серотоніну є препаратом виразного антидепресивної дії, що забезпечує високий терапевтичний ефект у хворих.

Відмінною особливістю Велафакса відповідно до отриманих результатів є його виражена анксіолітичну активність, яка найбільш чітко проявляється при призначенні малих доз препарату (37,5 мг / добу) і висока тімоаналептіческое активність при використанні доз від 75 мг / добу і вище. Препарат оцінюється як збалансований антидепресант, терапевтична дія його настає досить швидко, до 28 дня терапії повністю реалізуються його терапевтичні можливості. Власні катамнестические дані (середня тривалість катамнеза 6,5 місяця у 14 пацієнтів) свідчать, що Велафакс в мінімальних дозах яляется ефективним засобом для підтримуючої терапії у хворих з реккурентная депресивними розладами.

При призначенні препарату слід враховувати і той факт, що за результатами дослідження Велафакс добре зарекомендував себе як антидепресант у пацієнтів з вираженими депресивними розладами (де необхідна активна терапія), що поєднуються з верифицированной актуальною соматичною патологією. У цих випадках Велафакс, діючий швидко і ефективно на «фасадні» соматичні симптоми депресії і тривоги, сприяє процесу компенсації соматичного розладу. Такий позитивний ефект в ряді спостережень може бути використаний і для корекції базисної терапії (запобігання її надмірності).

Зміст:
  • Застосування...