Анемія літніх

Анемія літніх

 • втома
 • Млявість (зниження енергії)
 • слабкість
 • порушення концентрації
 • зниження сприйняття
 • дихальна недостатність
 • тахікардія

Симптоматика анемії літніх відображає погіршення якості життя і зниження фізичної працездатності.Анемія у літніх асоціюється з:

 • збільшенням смертності
 • поганим станом здоров'я
 • втомою
 • функціональною залежністю
 • падіннями
 • може привести до серцево-судинних і неврологічних ускладнень.

Рак і лікування раку - як причина анемії - пов'язані з когнітивними порушеннями (зниження пам'яті, розумової працездатності).

Розвиток анемії при раку пов'язують з біологічно активними речовинами, які виділяє пухлина. Одні з них активують імунну систему, в тому числі і макрофаги, інші сприяють зменшенню періоду життя еритроцитів. Активація імунної системи супроводжується підвищенням в циркуляції прозапальних цитокінів, які пригнічують утворення еритропоетину в нирках, знижують утилізацію заліза в кістковому мозку.Анемія хронічних захворювань протікає на тлі:

 • запалення,
 • Злоякісних новоутворень,
 • Ослабленою реакції кісткового мозку на еритропоетин,
 • Порушення утилізації заліза

** Запаси заліза в кістковому мозку в нормі або вище, але низький рівень заліза в сироватці.

На рис. РЕМ - ретикуло-ендотеліальна система.

як лікувати анемію у літніх

При анемії хронічних захворювань порушені (табл.2):

 • гомеостаз заліза (є в сховищах, мало в сироватці і клітинах-споживачах заліза),
 • знижено утворення еритроцитів (еритропоез знижений),
 • знижений синтез еритропоетину в нирках,
 • знижена чутливість гематопоезу до еритропоетину.

Схема диференціальної діагностики залізодефіцитної анемії та анемії хронічних захворювань (рис.2).

як лікувати анемію у літніх